Drop_013_Black


“Es Brundell de pa” (pàgina 88 i 89)

A una casa meca dels encontorns d'Alaior, en es camí de Torrauba, hi vivia una família nombrosa i pobríssima. Pare i mare, estreixinant-se fent feina, en prou trebais podien mig assaciar tantes boques.
Un vespre, a hora de colgar-se, un pobre pelegrí es presentà demanant, per amor de Déu, un mos de pa i un racó per passar sa nit.
De pa, n'havia quedat un, menudet, damunt es ravol; però no bastava per es berenar de l'endemà. Quan tornarien a pastar? A la casa no hi havia farina, ni gra de què fer-la.
Reberen amorosament es pobre pelegrí; posaren a sa taula es panet orfe, damunt un cànyom més blanc que la neu; i, fet es saliaigo broix, casolà, es pelegrí es prengué una bona escudella de sopes. I per descansar li donaren es llit millor de la casa.
Des panet en quedà un brundell, que deixaren damunt sa taula per es berenar des pelegrí.
A l'endemà, quan s'aixicaren, es pelegrí ja no hi era a la casa. A sa taula, damunt es cànyom, hi havia es brundell de pa, que hi quedà es vespre.
— Se l'haguera pogut endur; per noltros no n'hi ha per començar...
I, maquinalment, perquè ho feia cada dia, sa mare bullí es saliaigo ( ), i des brundell de pa, llescant-lo, omplí es plat de foc de ses sopes, sa racció habitual de sa família..., i encara quedà un bon brundell de pa.
— La manna, la manna!... exclamaren tots.
I d'ell ne dinaren i soparen; i es brundell, la santa manna de Déu, durà fins que van haver replegat per fer pastarada.
I mai més aquella família patí de falta de pa; molt al contrari semblà que en aquella caseta meca s'abundància hi vessava contínuament, de manera que sa gent veïnada coneixia els seus casolans per l'amo Avença i madò Avença. I així s'han conegut, fins no fa gaire, els seus descendents.
I avui, en es camí de Binicossitx, i veïnat de Torrauba, hi ha un llogaret que es diu Son Mannà.Preguntes de comprensió lectora
1. Com era la família protagonista d’aquesta llegenda?
2. Quina gentilesa van tenir amb el pelegrí famolenc? Quines conseqüències va tenir aquest fet?
Preguntes lingüístiques i de lèxic
3. Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: estreixinant-se (línia 2), ravol (línia 5) , cànyom (línia 7), brundell (línia 10) i manna (línia 16).
4. Fixa’t en les següents paraules i digues quines modificacions han sofert actualment. Per què creus que es pronuncien de diferent manera de com s’escriuen?
Encontorns (línia 1), trebais (línia 2), assaciar (línia 2) i aliaigo (línia 8)