Drop_013_Black


“La Pobla del Mercadal” (pàgina 67 i 68)
Sa fundació des Mercadal conten que es deu a un fet d'armes.
Arribats es catalans i aragonesos per reconquerir s'illa de Menorca, un cos de tropes cristianes se féu terra endins, i arribades an es peu de El Tor, a sa vall de ponent de sa muntanya de El Toro, que era un parat fangós, els moros els tancaren es pas; aquí embarraren es ferro: els cristians per passar, i els moros perquè aquells no passassin. I els moros eren tantíssims i tan bé tenien pres el camp, i es batien amb tant de coratge, que es comandant dels cristians, anomenat Martí de Mercadal, tenint per segura sa desfeta, féu una promesa an es seu patró, que si guanyava sa batalla, en aquell lloc hi fundaria una pobla, i una església dedicada a sant Martí. I guanyà sa batalla, tant que els moros, escalivats, fugiren a tancar-se dalt sa muntanya de santa Àgueda.
Veis-vos per què, diuen, sa vila es digué tant de temps la Pobla del Mercadal, i té per patró sant Martí. I açò és el fonament, afegeixen, de sa carta de noblesa d'una de ses més antigues famílies menorquines: estant així acords els plegamins i sa veu popular.
Però també es conta d'aquest altre modo: en Martí de Mercadal fugia dels moros, i el descobrí es prat fangós i es torrent que s'hi embassava, que li tancaven es pas, se cregué perdut, i aleshores féu sa prometença de sa pobla i església, com ja he dit. Arribà an es torrent i son cavall el salvà d'un bot. Hi arribaren els moros, s'encallaren dins es parat, i es fangar se'ls engolí. En Martí Mercadal, perquè no l'afinassin, passà es temps de perill amagat davall unes penyes que hi havia a sa Muntanyeta, on està l'església des Mercadal.
Es pot dir que en aquest fet, en es Mercadal avui no el conten d’altra manera.


Preguntes de comprensió lectora

1.Quin és el tema d’aquest relat?
2. Per què es coneix la vila com “La Pobla del Mercadal” i per què el seu patró és Sant Martí?
3. Per què creus que hi ha dues versions diferents d’una mateixa història?
4. A quin poble de Menorca es troba la muntanya de Santa Àgueda? Creus que la seva llegenda té alguna relació amb aquesta altra?
Preguntes lingüístiques i de lèxic
5.Indica quins temps verbals són propis del nostre dialecte i de quina altra manera els fem servir en contextos formals.
6.Fes un llistat amb aquelles paraules que no siguin genuïnament menorquines sinó que són castellanismes.
7.Busca en el Diccionari Català-Valencià-Balear el significat de les següents paraules: parat (línia 2), batien (línia 4), desfeta (línia 5), escalivats (línia 7 ), afinassin (línia 17 ).