Drop_013_Black


SA MADONA DE BINIFADET

A Binifadet de sa torre, un dia els moros pirates hi van sorpendre sa Madona; però tengué temps d’agafar s’escaleta de caragol i pujà dalt sa torre per fugir d’ells i donar es toc d’avís des moros en terra!
Els moros li pigaren darrere, escala amunt. S’escala feta de fuies de llenya d’auzina ballava dins un canó estretenc i no permetia més que tot just es pas d’una persona. I amb prou feines. Per franquetjar s’obertura de dalt, feta com s’escotilló d’una nau, era necessari agafar-s’hi amb ses mans.
Sa Madona, sentint que la perseguien, es posà ran de boca de s’escala, destral en mà, i anà obrint es cap als inimics a tants com se n’hi arribaren: moro que arribà dalt, rodolà escales avall, estrucant es cos mort en sa caiguda els vius que li anaven darrere.
I ja per por de sa destral de sa coratjosa Madona, ja perquè temessin veure’s descoberts, els moros fugiren de cap a sa nau.
Conten que, fa poc, encara es conserva s’escala de caragol de taules d’auzina a sa Torre de Binifadet.
Sa recordança des fet durarà més que s’escala i que sa torre: no s’esborrarà mai.