Drop_013_Black


ES TRESOR DELS SALES


Amics meus, plens de vida, el conegueren molt bé a mestre Antoni Sales, un arader des Migjorn Gran. I ell mateix contava sa profunda des fet.
Tres vespres embaulats va somiar que dins sa Cova Fosca de Binicodrell (avui pertany a s?engolidor), hi havia un tresor encantat que prevenia de Sales, i a Sales pertocava de dret. Lo mateix que es desencantar-lo. I li senyalaven quin altre Sales l’havia d’ajudar: en Sales Marxutu, parent i vesí seu. I que no tenguessin por.
Convenguts, una nit anaren a sa Cova Fosca. Ja sabien que es tresor estava dins una caixa; que l’havien d’afinar sense llum.
Dins sa cova, de dia ja no s’hi veu; figurau-vos de nit.
    I entraren a les paupes dins sa Cova Fosca. No s’havien fet molt endins, i trobaren sa caixa. – Agafa fort i cap a fora! – digué mestre Antoni.
    En Marxutú agafà… i ses mans s’embolicaren amb una cabaiera; alçà per amunt i aixecà un cap de mort… Donà un crit i pigà en fuita… Mentrestant una veueta deia: sereu pobres tota la vida!...
    I es tresor dels Sales de sa Cova Fosca quedà sense desencantar. En Marxutu s’empobrí; se menjà sa caseta que tenia; arribà a alimentar-se de carn morta a sa tanca, i morí dins sa Cova den Coix de Binicodrell.